Lịch Thi Đấu Bóng Đá Ý Hôm Nay – Italia Cập Nhật Mới Nhất

Nếu như bạn là một fan của những đội bóng đến từ Ý và không muốn bỏ qua bất kỳ trận nào nhưng lại chưa biết phải theo dõi lịch thi đấu bóng đá Ý ở đâu cho chi tiết, đầy đủ và chính xác nhất, thì bài viết dưới đây của trang cá độ bóng đá sẽ giúp bạn cập nhật chi tiết những trận đấu mới nhất để bạn và gia đình có thể tiện theo dõi.

Bảng lịch thi đấu bóng đá Ý hôm nay – Italia mới nhất

Ngày 22/08/2023
23:30 - 21/08
01:45 - 22/08
Ngày 27/08/2023
23:30 - 26/08
23:30 - 26/08
01:45 - 27/08
01:45 - 27/08
Ngày 28/08/2023
23:30 - 27/08
23:30 - 27/08
01:45 - 28/08
01:45 - 28/08
Ngày 29/08/2023
23:30 - 28/08
Ngày 02/09/2023
23:30 - 01/09
01:45 - 02/09
Ngày 03/09/2023
23:30 - 02/09
23:30 - 02/09
01:45 - 03/09
01:45 - 03/09
Ngày 04/09/2023
23:30 - 03/09
01:45 - 04/09
01:45 - 04/09
Ngày 17/09/2023
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
20:00 - 17/09
Ngày 24/09/2023
20:00 - 24/09
20:00 - 24/09
20:00 - 24/09
20:00 - 24/09
20:00 - 24/09
20:00 - 24/09
20:00 - 24/09
20:00 - 24/09
20:00 - 24/09
Ngày 27/09/2023
20:00 - 27/09
20:00 - 27/09
20:00 - 27/09
20:00 - 27/09
20:00 - 27/09
20:00 - 27/09
20:00 - 27/09
20:00 - 27/09
Ngày 01/10/2023
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
20:00 - 01/10
Ngày 08/10/2023
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
20:00 - 08/10
Ngày 22/10/2023
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
20:00 - 22/10
Ngày 29/10/2023
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
21:00 - 29/10
Ngày 05/11/2023
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
21:00 - 05/11
Ngày 12/11/2023
21:00 - 12/11
21:00 - 12/11
21:00 - 12/11
21:00 - 12/11
21:00 - 12/11
21:00 - 12/11
21:00 - 12/11
21:00 - 12/11
Ngày 26/11/2023
21:00 - 26/11
21:00 - 26/11
21:00 - 26/11
21:00 - 26/11
21:00 - 26/11
21:00 - 26/11
21:00 - 26/11
21:00 - 26/11
21:00 - 26/11
Ngày 03/12/2023
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
21:00 - 03/12
Ngày 10/12/2023
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
21:00 - 10/12
Ngày 17/12/2023
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
21:00 - 17/12
Ngày 23/12/2023
21:00 - 23/12
21:00 - 23/12
21:00 - 23/12
21:00 - 23/12
21:00 - 23/12
21:00 - 23/12
21:00 - 23/12
21:00 - 23/12
21:00 - 23/12
Ngày 30/12/2023
21:00 - 30/12
21:00 - 30/12
21:00 - 30/12
21:00 - 30/12
21:00 - 30/12
21:00 - 30/12
21:00 - 30/12
21:00 - 30/12
21:00 - 30/12
21:00 - 30/12
Ngày 07/01/2024
21:00 - 07/01
21:00 - 07/01
21:00 - 07/01
21:00 - 07/01
21:00 - 07/01
21:00 - 07/01
21:00 - 07/01
21:00 - 07/01
21:00 - 07/01
Ngày 14/01/2024
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
21:00 - 14/01
Ngày 21/01/2024
21:00 - 21/01
21:00 - 21/01
21:00 - 21/01
21:00 - 21/01
21:00 - 21/01
21:00 - 21/01
21:00 - 21/01
21:00 - 21/01
21:00 - 21/01
Ngày 28/01/2024
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
21:00 - 28/01
Ngày 04/02/2024
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
21:00 - 04/02
Ngày 11/02/2024
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
21:00 - 11/02
Ngày 18/02/2024
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
21:00 - 18/02
Ngày 25/02/2024
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
21:00 - 25/02
Ngày 03/03/2024
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
21:00 - 03/03
Ngày 10/03/2024
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
21:00 - 10/03
Ngày 17/03/2024
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
21:00 - 17/03
Ngày 30/03/2024
21:00 - 30/03
21:00 - 30/03
21:00 - 30/03
21:00 - 30/03
21:00 - 30/03
21:00 - 30/03
21:00 - 30/03
21:00 - 30/03
21:00 - 30/03
21:00 - 30/03
Ngày 07/04/2024
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
20:00 - 07/04
Ngày 14/04/2024
20:00 - 14/04
20:00 - 14/04
20:00 - 14/04
20:00 - 14/04
20:00 - 14/04
20:00 - 14/04
20:00 - 14/04
20:00 - 14/04
20:00 - 14/04
Ngày 21/04/2024
20:00 - 21/04
20:00 - 21/04
20:00 - 21/04
20:00 - 21/04
20:00 - 21/04
20:00 - 21/04
20:00 - 21/04
20:00 - 21/04
Ngày 28/04/2024
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
20:00 - 28/04
Ngày 05/05/2024
20:00 - 05/05
20:00 - 05/05
20:00 - 05/05
20:00 - 05/05
20:00 - 05/05
20:00 - 05/05
20:00 - 05/05
20:00 - 05/05
Ngày 12/05/2024
20:00 - 12/05
20:00 - 12/05
20:00 - 12/05
20:00 - 12/05
20:00 - 12/05
20:00 - 12/05
20:00 - 12/05
20:00 - 12/05
Ngày 19/05/2024
20:00 - 19/05
20:00 - 19/05
20:00 - 19/05
20:00 - 19/05
20:00 - 19/05
20:00 - 19/05
20:00 - 19/05
20:00 - 19/05
20:00 - 19/05
20:00 - 19/05
Ngày 26/05/2024
20:00 - 26/05
20:00 - 26/05
20:00 - 26/05
20:00 - 26/05
20:00 - 26/05
20:00 - 26/05
20:00 - 26/05
20:00 - 26/05
20:00 - 26/05

Hiện nay, trên nhiều nền tảng trực tuyến có rất nhiều những trang cập nhật những lịch thi đấu đá bóng đa dạng, Tuy nhiên không phải trang web nào cũng cập nhật nhanh chóng, chính xác và kịp thời thông tin giải bóng đá Italia. Với những người sành chơi thì trangcacuocbongda.pro là một sự lựa chọn ưu tiên bởi vì cung cấp đầy đủ những yêu cầu cho người chơi. Bóng đá Italia hôm nay có lịch thi đấu được cập nhật như dưới đây:

Lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Italia
Lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Italia

Việc lựa chọn một địa chỉ cung cấp những lịch thi đấu bóng đá Italia mới nhất, chính xác rất quan trọng bởi vì đây chính là một tư liệu chuẩn giúp cho bạn có thể dự đoán được tỷ số và xuống cược một cách hiệu quả nhất.

Nhờ có lịch thi đấu này bạn có thể nắm rõ được thời gian diễn ra chính xác của từng đội bóng ở quốc gia Ý. Bên cạnh việc cung cấp cho người xem biết được thông tin bảng xếp hạng thì người chơi có thể cập nhật được kết quả của các trận đấu trong giải bóng đá Ý thông qua trang web trangcacuocbongda.pro này.

Thông tin lịch giải bóng đá vô địch quốc gia Ý chi tiết

Để có thể tham gia cá cược bóng đá một cách chuẩn chỉ nhất hay ngay cả khi bạn chỉ theo dõi lịch thi đấu của giải bóng đá vô địch quốc gia Ý thì bạn cũng cần phải nắm được những thông tin liên quan tới giải bóng đá này.

Nhờ những thông dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu được tại sao giải bóng đá này lại được nhiều người yêu thích từ đó đem lòng yêu quý đội tuyển Ý đến như vậy.

Giới thiệu về giải bóng đá Ý – Italia

Giải vô địch quốc gia Italia còn được biết với tên gọi là giải Serie A – đây là một trong những giải đấu quốc gia hấp dẫn được nhiều người săn đón và thu hút được số lượng lớn người hâm mộ yêu thích môn thể thao Vua.

Serie A nằm trong top 5 giải đấu được đánh giá cao và hấp dẫn nhất Châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Giải vô địch quốc gia Italia hay còn được biết đến với tên gọi Serie A
Giải vô địch quốc gia Italia hay còn được biết đến với tên gọi Serie A

Giải đấu Serie A lần đầu tiên được diễn ra vào năm 1898, trong suốt khoảng thời gian 1898-1922 thì giải đấu này được tổ chức với quy mô nhỏ. Từ mùa giải sau thì giải đấu này được tổ chức lại và vận hành với quy mô hoành tráng và duy trì đến thời điểm này.

Vị trí bóng đá Ý trong giới bóng đá thế giới

Vị trí của bóng đá Ý trên trường quốc tế thì không thể nào mà bàn cãi được khi đội tuyển Ý luôn nằm trong top những đội bóng được đánh giá cao.

Giải đấu Serie A cũng được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tính chuyên nghiệp và chất lượng những đội bóng tham gia.

Đội tuyển Ý đã vô địch giải bóng đá FIFA World Cup những 4 lần, lần cuối cùng gần đây nhất là năm 2006.

Bóng đá Ý luôn nằm trong top đầu thế giới qua rất nhiều năm
Bóng đá Ý luôn nằm trong top đầu thế giới qua rất nhiều năm

Những trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu bóng đá Ý

Dưới đây là một số trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu bóng đá cúp Italia mà bạn không nên bỏ qua:

 • Juventus và Inter Milan: Đây được coi là kỳ phùng địch thủ của nhau, mỗi khi có trận đấu với sự xuất hiện của 2 cái tên này thì luôn khiến cho người hâm mộ đứng ngồi không yên.
 • AC Milan và Inter Milan: Một sự đối đầu được rất nhiều người mong chờ tại giải Serie A với sự đối đầu của 2 ông lớn trong cùng một thành phố. Đây đồng thời cũng là một trong những trận cầu được mong chờ nhất.
 • Juve và Milan: Tuy không có bề dày lịch sử như những đội bóng ở phía trên nhưng sự chạm chán của 2 đội bóng đang lên cũng là một trong những trận cầu được rất nhiều người săn đón.

Những đội bóng sáng giá của giải bóng đá Italia

Cùng điểm danh qua những đội bóng được đánh giá cao nhất tại giải Serie A, đây là những ứng viên nổi bật trong cuộc đua chinh phục cúp vô địch quốc gia Italia.

 • Juventus: Trong 2 năm gần đây, thì đây là đội bóng được đánh giá cao về cả tiềm lực tài chính lẫn đội hình. Tuy nhiên, tại mùa giải gần đây nhất thì đội bóng này cũng chỉ xếp hạng thứ 4.
 • Atalanta là đội bóng được đánh giá cao nhất giải đấu hiện nay khi là một đội bóng có lối tấn công hay nhất mùa giải. Hiện nay, đội bóng này sẽ còn phát huy rất tốt phong độ bởi vì giữ nguyên được đội hình cũ của mùa giải trước.
 • AS Roma: Sự trỗi dậy của một đội bóng lớn khiến cho những đối thủ khác phải dè chừng, bởi lẽ vào những mùa chuyển nhượng trước thì đội bóng này không đầu tư quá nhiều chi phí sang nhượng cầu thủ.
 • Những các tên khác như AC Milan, Inter Milan, Lazio,… cũng là những đối thủ đáng gờm cho danh hiệu vô địch quốc gia Italia.
Những CLB hàng đầu giải bóng quốc gia Ý
Những CLB hàng đầu giải bóng quốc gia Ý

Tại sao xem lịch thi đấu giải bóng đá Italia tại trangcacuocbongda.pro?

Trang trangcacuocbongda.pro là một trong những trang cập nhật lịch thi đấu bóng đá Ý hôm nay nhanh nhất và được nhiều người yêu thích. Trang này chinh phục người hâm mộ bóng đá bởi sở hữu những ưu điểm tuyệt vời như sau:

 • Đầy đủ thông tin: Tất cả những thông tin như lịch thi đấu, bảng xếp hạng hay kết quả thi đấu đều được trang web cập nhật nhanh chóng và chi tiết nhất.
 • Dễ dàng truy cập: Bạn có thể dễ dàng truy cập bằng cách tra trên mạng, từ đó sẽ hiện ra đường link truy cập vào trang chủ.
 • Cập nhật nhanh chóng và chính xác: Tất cả các trận bóng, kết quả trận đấu hay thông tin liên quan đều được trangcacuocbongda.pro cập nhật nhanh chóng.
 • Thông tin chính xác và đáng tin cậy: Bạn hoàn toàn yên tâm về độ minh bạch của những thông tin tại đây bởi vì những thông tin đều được thu thập từ những nguồn tin uy tín trên thế giới.
 • Giúp người chơi cá cược có thể lên kế hoạch đặt cược: Những phân tích của trang có thể giúp bạn đưa ra những phán đoán chính xác và giúp ích rất nhiều cho quá trình theo cược của bạn.
 • Theo dõi kết quả và bảng xếp hạng các trận đấu nhanh nhất: Chỉ với vài phút dạo quanh trang web thì bạn có thể nắm trọn vẹn thông tin về các trận đấu.
Còn rất nhiều lịch thi đấu của các giải bóng lớn mà bạn có thể theo dõi trên trang Trangcacuocbongda.pro
Còn rất nhiều lịch thi đấu của các giải bóng lớn mà bạn có thể theo dõi trên trang Trangcacuocbongda.pro

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá giải đấu khác

Bên cạnh cập nhật lịch thi đấu giải bóng đá Ý thì bạn còn có thể theo dõi thêm lịch bóng đá hôm nay của các giải bóng đá lớn trên thế giới như:

 • Lịch thi đấu bóng đá Đức: Đây là một trong những giải đấu được rất nhiều anh em yêu thích bóng đá theo dõi, giải đấu này tạo được tiếng vang khắp đó đây và luôn giữ vững được chất lượng giải đấu.
 • Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha: Hay còn được biết đến với tên gọi là Laliga, đây là giải đấu hay nhất và có số lượng người hâm mộ lớn nhất hành tinh với sự tham gia của những đội bóng hàng đầu trên thế giới.
 • Lịch thi đấu bóng đá Anh: Tại giải đấu này có sự góp mặt của những cái tên hàng đầu làng túc cầu bởi vậy mà luôn được săn đón thể hiện qua số lượng người tham gia xem lịch thi đấu bóng đá Anh cực kỳ cao.
 • Lịch thi đấu Europa League: Tuy giải đấu ở cấp câu lạc bộ tuy nhiên sức hút không thua kém những những giải đấu quy mô toàn cầu. Không ngoa khi nói rằng lịch thi đấu của Europa League luôn được săn đón nhất.
 • Lịch thi đấu Champions League Cup C1: Đây được coi là một trong những giải đấu lớn nhất thế giới với sự quy tụ của rất nhiều những cái tên hot trong làng túc cầu. Các chuyên gia đánh giá sức hấp dẫn của giải đấu này không thua kém gì World Cup.
 • Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam: Trang trangcacuocbongda.pro luôn cập nhật đầy đủ nhanh chóng và chi tiết những trận đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam giúp cho bạn có thể dễ dàng xem.

Trên đây là tất cả những thông tin liên quan tới lịch thi đấu bóng đá Ý, hy vọng những thông tin mà trangcacuocbongda.pro cung cấp trong bài viết trên đã giúp bạn có được những thông tin hữu ích trong quá trình tham gia chơi.

x